Merkezin Tanıtımı

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER), 8 Ocak 2008 tarih ve 26750 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kurulmuştur. Merkezin, kuruluş yönetmeliğinde belirtilen amaçları;

a) Bolu ve çevresinin, halk kültürü unsurlarını derlemek,

b) Tarihi, mimari, arkeolojik, etnografık ve kültürel değerlerin bilimsel olarak araştırılmasını, belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak,

c) Kent arşivi, ihtisas kütüphanesi, görsel kent belleği oluşturmak, gösteri merkezleri kurmak, maddi ve maddi olmayan kültür varlıklarının ses ve görüntü kayıtlarını almak, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Bu çerçevede; Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü,

Özbekistan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü,

Azerbaycan Bakü Slavyan Üniversitesi,

Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi,

Gazi Üniversitesi, Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TESAM),

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü,

Bolu Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları,

Bolu merkez ve ilçe belediyeleri,

Bolu merkez ve ilçe Halk Eğitim Merkezleri,

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

Diyanet İşleri Başkanlığı Bolu Eğitim Merkezi,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli ilköğretim okulu müdürlükleri işbirliği ile sempozyum, çalıştay, proje, panel, konferans, sergi, konser gibi, etkinlikler düzenlemiştir. BAMER, yönetmeliğinin amaçları doğrultusunda kuruluşundan bu yana Bolu tarih ve kültürünü ele alan, içlerinde Bolu Salnamesi, Gerede Nüfus Defterleri, Bolu Şeriye Sicillerinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi gibi birinci elden kaynakların da bulunduğu kitaplar yayımlamıştır. Bu kitaplardan ikisi Belediyeler (Göynük ve Gerede Belediyeleri) ile ortak yayındır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top