Misyon ve Vizyon

Kentin halk kültürü unsurlarını derlemek ve kültürel değerin bilimsel olarak araştırılmasını, belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak; yayınladığımız kitaplar, düzenlediğimiz sempozyum, çalıştay, panel, konferans, sergi, defile ve konserlerle Bolu Halk Kültürünün farklı yönlerini ortaya koymak.

Vizyon

Zengin kültürel değerlere sahip Bolu’nun kültür mirasını çağdaş yaşamla buluşturarak geleceğe taşımak ve kent kültürünün yurtiçi ve yurtdışında tanıtımında öncü kuruluş olmak.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top