Binnaz ÇÖPOĞLU, Bolu Şer’iye Sicili, 1687-1688 Tarihli 836 No’lu Defterin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 5, Bolu 2009.

Etkinlikler

Duyurular


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2018 Sayfa Başı