-->

Halveti Şeyhi Bolulu Mustafa Safi Efendi ve Menakıbnamesi / Söyleşi

07 Kasım 2022

Konuşmacı: Doç. Dr. Serdar Uğurlu / BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi

  • 8 Kasım  2022 Salı / Saat: 19.00
  • Yer: Güzeller Konağı, Karaçayır Mah. Kurtuluş Sokak. No: 2/ BOLU
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top