Altın Yaprak Dergisi 

Konu: "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitime Taşradan Bir Bakış"

Konuşmacılar;

Yrd. Doç. Dr. Fahri KILIÇ

(AİBÜ Öğretim Üyesi) 

Araş. Görv. Murat TARHAN

(AİBÜ Araştırma Görevlisi)

Okutman Mehmet SOLAK

(AİBÜ Okutmanı)

Tarih : 4 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Yer: Gülezler Konağı


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı