-->

Bildiri Gönderimi ve Kurallar

05 Ekim 2023

Sözlü Bildiri ve Poster Yazım Kuralları

 • Kongre’nin dili Türkçe'dir.
 • Kongrede sunulacak bildiri özeti 250-300 kelime arasında olmalıdır.
 • Yazı karakteri başlık için Times New Roman 14 punto, metin için Times New Roman 12 punto olarak düzenlenecektir.
 • Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (tamamlanmış çalışmalar için) yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde kaynak kullanılmış ise kelime sınırına bağlı kalarak kaynakça eklenmelidir.
 • Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.
 • Çalışmaya ait özetler This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilecektir.
 • Kabul edilen bildirilerin düzeltmeleri yazar(lar) tarafından yapılacak olup sisteme yüklenen düzeltilmiş versiyonlarında Kongre Kurulları tarafından herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.

Çalıştay, Atölye Panel ve Yuvarlak Masa Etkinlikleri Özet Gönderim Kuralları

 • Kongre’nin dili Türkçe’dir.
 • Etkinlik özeti 300-750 kelime arasında olmalıdır.
 • Yazı karakteri başlık için Times New Roman 14 punto, metin için Times New Roman 12 punto olarak düzenlenecektir.
 • Özette etkinlik türüne göre amaç, önem, içerik, hedef kitle, katılımcı sayıları ve nitelikleriyle katılımcılardan istenilen araç-gereçler gibi unsurlar belirtilmelidir. Özette ayrıca, “Süre-Konu Başlığı-Yapılacaklar-Hedeflenen Kazanım” başlıklarını içeren 10-15 dakikalık kesitler halinde bir etkinlik planı tablo halinde sunulmalıdır.
 • Çalıştay ve atölye etkinlikleri için en fazla 90 dakika süre kullanılacaktır.
 • Etkinliğe ait en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.
 • Etkinliğe ait özetler This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilecektir.
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
 • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top