-->

Önemli Tarihler

05 Ekim 2023

 

  • Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2023

 

  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 20 Ekim 2023

 

  • Sempozyum Tarihi: 03-05 Kasım 2023

 

  • Bildirilerin Tam Metnini Gönderme Son Tarihi: 30 Kasım 2023

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top