Kentin halk kültürü unsurlarını derlemek ve kültürel değerin bilimsel olarak araştırılmasını, belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak; yayınladığımız kitaplar, düzenlediğimiz sempozyum, çalıştay, panel, konferans, sergi, defile ve konserlerle Bolu Halk Kültürünün farklı yönlerini ortaya koymak.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı