Kalite Politikamız

 

  • BAMER (Bolu Halk Kültürün Araştırma ve Uygulama Merkezi) uluslararası standartlara uygun olarak yerel ve küresel planda Bolu halk kültürüne ait araştırma ve uygulama faaliyetlerini, yükseköğretim politika ve stratejileriyle uyumlu şekilde karşılamayı amaçlar.   
  • Bolu halk kültürüne ait araştırma ve uygulama faaliyetlerini stratejik yönetim anlayışıyla planlama, uygulama ve yönetme çerçevesinde periyodik güncelleme ve sürekli iyileştirmeler yaparak Kalite Yönetim Sistemine uygun politikaları benimser.   
  • Bu süreçlerde iç ve dış paydaşların görüş ve ihtiyaçlarını önemser ve Üniversite Kalite Komisyonu ile koordinasyon içinde iç değerlendirmeyi gerçekleştirir. 
  • BAMER Dış değerlendirme ve akreditasyonu ve yol gösterici değerlendirmeleri iç değerlendirmenin tamamlayıcısı olarak görür.   
  • BAMER yürütmekte olduğu Bolu halk kültürüne ait araştırma ve uygulama faaliyetlerini yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, toplum ve insanlık ihtiyaçlarına göre planlama ve uygulamalar ile ortaya koyduğu çıktıları Bolu halk kültürüne ve insanlık yararına ürünlere dönüşmesine gayret eder.   
  • BAMER yürütmekte olduğu Bolu halk kültürüne ait araştırma ve uygulama faaliyetleriyle elde edilen bilgi ve kazanımların Özelde Bolu halk kültürüne genelde ise insanlığa katkı sağlamasına, mevcut imkân ve kapasitelerin geliştirilmesine çalışır.   
  • Bolu Halk Kültürün Araştırma ve Uygulama Merkezi tanımlamış olduğu ve benimsediği bu politikalar ve misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda: nitelikli kültürel-akademik faaliyetler ve yayınlar yapma, toplumun tarihi ve kültürel miras bilincini geliştirme ve toplumun eğitim ve kültür alanında gelişimine katkı sağlama anlayışıyla hareket eder.
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top