“Bolu ve Düzce’deki Türk Devri Eserlerinin Envanteri Projesi”, Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi kapsamında, Proje Yürütücüsü: Azize AKTAŞ YASA, 2004-2005/ Türk Tarih Kurumu.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı