Yazdır

“Geçmişten Günümüze Bolu’da Basın Hayatı”, Proje Yürütücüsü: Selami ÖZSOY, 2014-2016/ Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP).