Yazdır

Konu: Acil Durum Enfeksiyonları

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatma SIRMATEL

(Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Tarih: 5 Aralık 2014 Cuma, Saat: 10.30

Yer: Gülezler Konağı