VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu “Köroğlu ve Türk Dünyası Destsn Kahramanları”/ International Köroğlu Symposıum “Köroğlu and Turkish World Epic Heroes”, (10-12 Ekim 2016/ Bolu), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi BAMER, Bolu Belediyesi ve Bolu Valiliği işbirliği ile.

   

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı