Uluslararası Gerede Kültürü ve Sanatı Sempozyumu/ International Symposium on Culture and Art of Gerede (7-8 Ekim 2013 Gerede/Bolu). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi BAMER ve Gerede Belediyesi İşbirliği ile.

     


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı