BAMER KİTAPLARI

Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı Bildirileri (15-16 Eylül 2017/Bolu), Editörler: Azize Aktaş Yasa - Muvaffak Duranlı-Rabia Uçkun, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 19, İstanbul 2017.

Bolu ve Mutfak Kültürü, Editör: Doç. Dr. Nihal DOĞAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:18, Bolu 2017.

Ekler:
Bu dosyayı indir (Bolu ve Mutfak Kültürü-comp.pdf)Bolu ve Mutfak Kültürü[ ]21431 kB

Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü,Yarını Uluslararası Çalıştayı/ From Bolu to Turkic World the Past, Present and Future of the Köroğllu Studies International Workshop, Bildiri Özetleri Kitabı, Abstract Book, 15-16 Eylül 2017/Bolu, İstanbul, 2017.

Ekler:
Bu dosyayı indir (Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü,Yarını Uluslararası Çalıştayı Bildirileri Özet Kitabı.pdf)Bildiri Özetleri Kitabı[ ]5124 kB

VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu “Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları” (10-12 Ekim 2016, Bolu) Bildiriler Kitabı/ VI. Internatıonal Köroğlu Symposium “Köroğlu and Turkish Epic Heroes” (Bolu, October 10-12 2017) Proceedings Book, Editörler/ Editors: Azize AKTAŞ YASA-Faruk ÖZTÜRK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 16/ AIBU Bolu Folk Culture Research and Application Center Publications:16, Bolu 2016.

 

Üniversitemiz ev sahipliğinde, “Marka Şehir Bolu ve IV. Köroğlu Festivali” çerçevesinde AİBÜ Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bolu Belediyesi ve Bolu Valiliği iş birliği ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu logo desteği ile gerçekleştirilen Sempozyumun bildiriler kitabıdır. “VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu”nun ana teması “Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları” olarak belirlenmiş, Sempozyuma 8 ülkeden (Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak, Rusya, Türkiye) 68 bilim adamı katılmıştır. Bildiri kitabı BAMER yayınları arasında çıkmıştır.

Gerede Nüfus Defterleri Cilt I-Cilt II 1840, Hazırlayanlar: Mehmet SÜME, Murat TARHAN, Turan ARAZ, Ali Osman ÇALIK, İbrahim YETİŞ, Binnaz AKSAY, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 14, Bolu 2015.

 

Yerel çalışmaların ana kaynaklarından olan Nüfus Defterleri bölgenin idari, demografik ve iktisadi yapısı, meslek grupları, doğum ve ölüm oranları hakkında bilgi vererek, tarih, edebiyat, sosyoloji ve iktisat alanları için önemli veriler sunarlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÜME başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanan ve 1840 tarihli Gerede Nüfus Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesini içeren bu çalışma, Gerede’nin 19. Yüzyıldaki tarihini, kültürünü, sosyo-ekonomik geçmişini detayları ile ortaya koyan bir kaynak eser niteliğindedir.

Nazlı Rânâ GÜREL, Ben Gidiyorum Bolu’ya Şairlerin Gözüyle Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 13, Bolu 2015.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli Öğretim Üyesi Nazlı Rânâ GÜREL tarafından hazırlanan “Ben Gidiyorum Bolu’ya. Şairlerin Gözüyle Bolu” adlı eser, hayatlarını Bolu’da sürdüren ve Bolulu diyebileceğimiz şairlerin ya da hayatının bir döneminde yolu Bolu’ya düşmüş ve Bolu ile ilgili kalem oynatmış şairlerin şiirleriyle bunlara ilişkin bazı anekdotlardan oluşmaktadır.

Şiirler ciddi olarak seçilmiş, olaylar birbiriyle ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu haliyle Bolu’nun kültür ve edebiyat tarihini yazacak kimselerin kolay kolay elde edemeyecekleri, mutlaka görmeleri gereken edebî ve kültürel malzemeyi içermektedir.

S. Dilek YALÇIN ÇELİK, Mengen’de Geleneksel Giyim Kuşam (Mikro Ölçekli Kültür Tarihi Çalışması), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 12, Bolu 2015.

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK tarafından hazırlanan “Mengen’de Geleneksel Giyim Kuşam (Mikro Ölçekli Kültür Tarihi Çalışması)” adlı kitap yerel kültür çalışmalarına örnek teşkil edebilecek nitelikte, halk bilimciler, sosyologlar, müzeciler tarafından kullanılabilecek orijinal bir araştırmadır. Mengen özelinde bölgenin kaybolmakta olan sosyal ve kültürel yaşamını belgelemesi ve bunu birinci elden kaynaklara dayanarak sunması açısından büyük değer taşır.

Bilge KAYA YİĞİT, XVIII. Yüzyıl Divan Şairi Bolulu Mehmed Hanif ve Divanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 11, Bolu 2015.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Bilge KAYA YİĞİT’in hazırladığı “XVIII. Yüzyıl Divan Şairi Bolulu Mehmed Hanif ve Divanı” adlı eser, söz konusu yüzyılda Bolu kültür çevresinde yetişmiş bir divan şairini ve eserini tanıtmaktadır.

Serap ÜSTÜNEL GÜL, TBMM Bolu Mebusu Mehmet Şükrü Gülez (1920-1939), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 10, Bolu 2015, Bolu 2015.

 

Serap ÜSTÜNEL GÜL tarafından Yüksek Lisans tezi olarak sunulan ve gözden geçirilerek yayına hazırlanan TBMM Bolu Mebusu Mehmet Şükrü Gülez (1920-1939) isimli kitapta, 5 dönem Bolu mebusluğu yapmış, Mehmet Şükrü Gülez’in hayatı ve çalışmaları ele alınmıştır. Kitap, Mehmet Şükrü Gülez ismi etrafında Milli Mücadele tarihimize, yakın devir Türk siyasi tarihine ve Bolu siyasi ve kültürel tarihine ışık tutmaktadır.

Semra BOZDOĞAN, Gerede İğne Oyalarından Örnekler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Gerede Belediyesi Ortak Yayını, Ankara 2013.

 

Geleneksel giyim - kuşam kültürümüz içinde önemli yer tutan ve hanımlarımızın başörtülerini (yemeni - yazma, namaz örtüsü vb.) süsleyen oyalarımız Gerede ilçesinde de pek çok yörede olduğu gibi kendine has özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Ancak maliyetlerinin fazla olması, değişen toplumsal yapı ve anlayışlara paralel olarak bayan nüfusun okul ve iş hayatında daha çok yer almaya başlaması, çeyiz geleneklerinin bazı değişikliklere uğraması gibi nedenlerle, önceden çok yaygın yapılmasına ve kullanılmasına karşın, günümüzde gittikçe yapımı azalan ve gençlerin çokta ilgisini çekmeyen Gerede iğne oyalarını derlemek ve belgelendirmek bu çalışmanın amacıdır. Ayrıca, bu sayede zengin renk, motif, malzeme ve kompozisyon özellikleriyle her yörede farklı şekillerde karşımıza çıkan oyalarımızı, bu konuda araştırma yapanlar için karşılaştırma imkânı da sağlayacaktır.

Göynük El Sanatları Paneli ve Çalıştayı Bildirileri, Editörler: Azize AKTAŞ YASA- Aysen SOYSALDI, Göynük Belediyesi Yayını No: 2, Ankara 2013.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER), Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TESAM) ve Göynük Belediyesi İşbirliği ile düzenlenen “Göynük El Sanatları Paneli” ve “El Sanatlarının Geliştirilmesi ve Üretime Kazandırılması Çalıştayı” Bildirileri kitap haline getirildi.

Editörlüğünü Abant izzet Baysal Üniversitesi’nden BAMER Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Aktaş Yasa ve Gazi Üniversitesinden TESAM Yönetim Kurulu üyesi Doç. Aysen Soysaldı’nın yaptığı, basımını Göynük belediyesinin üstlendiği kitap, Göynük’ün maddi kültür varlıklarını ve el sanatlarını ana hatları ile anlatıyor. Kitapta, kentsel sit alanı ilan edilen, tarihi dokusu ve zengin kültürü ile olduğu kadar tabii güzellikleri ve alternatif turizm imkânları ile de dikkat çeken Göynük’ün kültürel zenginlikleri, tokalı örtme ve peşkir dokumacılığı, kirkitli düz dokuma örnekleri, el işlemeleri, iğne oyaları, fes, taç ve dal oyaları, geleneksel ahşap işçiliği, kaşık yapımı, Kabalar basması, çorap ve patik örücülüğü ve mutfak kültürü ile ilgili makalelerin yanı sıra el sanatlarında kalite ve pazarlama sorunları, el sanatları sergi ve satış merkezlerinin kurulması, Göynük iğne oyalarının geliştirilmesi ve pazarlanması, kolay kitre bebek yapımı ve üretimi konularına ilişkin bildiriler yer alıyor. Kitabın sonunda ise çalıştayın sonuç bildirgesi ile panel, çalıştay açılışı, defile, sergi ve usta performaslarına ait fotoğraflar bulunuyor.

21.Yüzyılda Köroğlu ve Bolu Araştırmaları, Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve  Kültürü Sempozyumu Bildirileri (17-18 Ekim 2009, Bolu, Dörtdivan), Editörler: Ali YAMAN-Azize AKTAŞ YASA- Erol ÖZTÜRK- Bilge KAYA YİĞİT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 9, Bolu 2011.

Fuat UÇAR, Osmanlı Dönemi’nde Bolu’da Paşa Vakıfları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 8, Bolu 2009.

Işıl  YURTIŞIĞI,  979 Numaralı Bolu Şer’iye Sicilinin XIX. Yüzyıl Bolu Tarihine Katkıları (H. 1295-1296/ M. 1878-1879), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 7, Bolu 2009.

Köroğlu’nun  Diyarından… Haneler ve Hamiler” Fotoğraf Sergisi Katalogu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 6, Bolu 2009.

Binnaz ÇÖPOĞLU, Bolu Şer’iye Sicili, 1687-1688 Tarihli 836 No’lu Defterin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 5, Bolu 2009.

Ekler:
Bu dosyayı indir (BOLU SER'IYE SICILI.pdf)Bolu Şer\'iye Sicili[ ]26058 kB

Dursun BAYRAKTAR, Tanzimat’ın İlk Yıllarında  Bolu (Şer’iye Sicilleri 1838-1850), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 4, Bolu 2009.

Hayati YAVUZER, Kemâl Ümmî Dîvânı (İnceleme-Metin), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 3, Bolu 2008.

Ekler:
Bu dosyayı indir (KEMAL UMMI DIVANI-.pdf)Kemâl Ümmî Dîvânı[ ]30870 kB

Halk Kültürü ve Köroğlu Bilgi Şöleni Bildirileri (2-4 Kasım 2006, Bolu), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:.2, Bolu 2008.

Bolu Livası 1921-1925 Senesi Sâlnâmesi, Hazırlayanlar: Nermin KILIÇ, Ayşe KAYAPINAR, Bilge KAYA, Fahri KILIÇ, Levent KAYAPINAR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:.1, Bolu 2008.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı