Bolu Livası 1921-1925 Senesi Sâlnâmesi, Hazırlayanlar: Nermin KILIÇ, Ayşe KAYAPINAR, Bilge KAYA, Fahri KILIÇ, Levent KAYAPINAR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:.1, Bolu 2008.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı