Yazdır

Hayati YAVUZER, Kemâl Ümmî Dîvânı (İnceleme-Metin), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 3, Bolu 2008.

Ekler:
Bu dosyayı indir (KEMAL UMMI DIVANI-.pdf)Kemâl Ümmî Dîvânı[ ]30870 kB