Dursun BAYRAKTAR, Tanzimat’ın İlk Yıllarında  Bolu (Şer’iye Sicilleri 1838-1850), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 4, Bolu 2009.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı