Yazdır

Köroğlu’nun  Diyarından… Haneler ve Hamiler” Fotoğraf Sergisi Katalogu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 6, Bolu 2009.