Işıl  YURTIŞIĞI,  979 Numaralı Bolu Şer’iye Sicilinin XIX. Yüzyıl Bolu Tarihine Katkıları (H. 1295-1296/ M. 1878-1879), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 7, Bolu 2009.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı