Fuat UÇAR, Osmanlı Dönemi’nde Bolu’da Paşa Vakıfları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 8, Bolu 2009.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı