Yazdır

Fuat UÇAR, Osmanlı Dönemi’nde Bolu’da Paşa Vakıfları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 8, Bolu 2009.