21.Yüzyılda Köroğlu ve Bolu Araştırmaları, Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve  Kültürü Sempozyumu Bildirileri (17-18 Ekim 2009, Bolu, Dörtdivan), Editörler: Ali YAMAN-Azize AKTAŞ YASA- Erol ÖZTÜRK- Bilge KAYA YİĞİT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 9, Bolu 2011.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı