Göynük El Sanatları Paneli ve Çalıştayı Bildirileri, Editörler: Azize AKTAŞ YASA- Aysen SOYSALDI, Göynük Belediyesi Yayını No: 2, Ankara 2013.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER), Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TESAM) ve Göynük Belediyesi İşbirliği ile düzenlenen “Göynük El Sanatları Paneli” ve “El Sanatlarının Geliştirilmesi ve Üretime Kazandırılması Çalıştayı” Bildirileri kitap haline getirildi.

Editörlüğünü Abant izzet Baysal Üniversitesi’nden BAMER Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Azize Aktaş Yasa ve Gazi Üniversitesinden TESAM Yönetim Kurulu üyesi Doç. Aysen Soysaldı’nın yaptığı, basımını Göynük belediyesinin üstlendiği kitap, Göynük’ün maddi kültür varlıklarını ve el sanatlarını ana hatları ile anlatıyor. Kitapta, kentsel sit alanı ilan edilen, tarihi dokusu ve zengin kültürü ile olduğu kadar tabii güzellikleri ve alternatif turizm imkânları ile de dikkat çeken Göynük’ün kültürel zenginlikleri, tokalı örtme ve peşkir dokumacılığı, kirkitli düz dokuma örnekleri, el işlemeleri, iğne oyaları, fes, taç ve dal oyaları, geleneksel ahşap işçiliği, kaşık yapımı, Kabalar basması, çorap ve patik örücülüğü ve mutfak kültürü ile ilgili makalelerin yanı sıra el sanatlarında kalite ve pazarlama sorunları, el sanatları sergi ve satış merkezlerinin kurulması, Göynük iğne oyalarının geliştirilmesi ve pazarlanması, kolay kitre bebek yapımı ve üretimi konularına ilişkin bildiriler yer alıyor. Kitabın sonunda ise çalıştayın sonuç bildirgesi ile panel, çalıştay açılışı, defile, sergi ve usta performaslarına ait fotoğraflar bulunuyor.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı