Semra BOZDOĞAN, Gerede İğne Oyalarından Örnekler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Gerede Belediyesi Ortak Yayını, Ankara 2013.

 

Geleneksel giyim - kuşam kültürümüz içinde önemli yer tutan ve hanımlarımızın başörtülerini (yemeni - yazma, namaz örtüsü vb.) süsleyen oyalarımız Gerede ilçesinde de pek çok yörede olduğu gibi kendine has özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Ancak maliyetlerinin fazla olması, değişen toplumsal yapı ve anlayışlara paralel olarak bayan nüfusun okul ve iş hayatında daha çok yer almaya başlaması, çeyiz geleneklerinin bazı değişikliklere uğraması gibi nedenlerle, önceden çok yaygın yapılmasına ve kullanılmasına karşın, günümüzde gittikçe yapımı azalan ve gençlerin çokta ilgisini çekmeyen Gerede iğne oyalarını derlemek ve belgelendirmek bu çalışmanın amacıdır. Ayrıca, bu sayede zengin renk, motif, malzeme ve kompozisyon özellikleriyle her yörede farklı şekillerde karşımıza çıkan oyalarımızı, bu konuda araştırma yapanlar için karşılaştırma imkânı da sağlayacaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı