Serap ÜSTÜNEL GÜL, TBMM Bolu Mebusu Mehmet Şükrü Gülez (1920-1939), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 10, Bolu 2015, Bolu 2015.

 

Serap ÜSTÜNEL GÜL tarafından Yüksek Lisans tezi olarak sunulan ve gözden geçirilerek yayına hazırlanan TBMM Bolu Mebusu Mehmet Şükrü Gülez (1920-1939) isimli kitapta, 5 dönem Bolu mebusluğu yapmış, Mehmet Şükrü Gülez’in hayatı ve çalışmaları ele alınmıştır. Kitap, Mehmet Şükrü Gülez ismi etrafında Milli Mücadele tarihimize, yakın devir Türk siyasi tarihine ve Bolu siyasi ve kültürel tarihine ışık tutmaktadır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı