Bilge KAYA YİĞİT, XVIII. Yüzyıl Divan Şairi Bolulu Mehmed Hanif ve Divanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 11, Bolu 2015.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Bilge KAYA YİĞİT’in hazırladığı “XVIII. Yüzyıl Divan Şairi Bolulu Mehmed Hanif ve Divanı” adlı eser, söz konusu yüzyılda Bolu kültür çevresinde yetişmiş bir divan şairini ve eserini tanıtmaktadır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı