S. Dilek YALÇIN ÇELİK, Mengen’de Geleneksel Giyim Kuşam (Mikro Ölçekli Kültür Tarihi Çalışması), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 12, Bolu 2015.

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK tarafından hazırlanan “Mengen’de Geleneksel Giyim Kuşam (Mikro Ölçekli Kültür Tarihi Çalışması)” adlı kitap yerel kültür çalışmalarına örnek teşkil edebilecek nitelikte, halk bilimciler, sosyologlar, müzeciler tarafından kullanılabilecek orijinal bir araştırmadır. Mengen özelinde bölgenin kaybolmakta olan sosyal ve kültürel yaşamını belgelemesi ve bunu birinci elden kaynaklara dayanarak sunması açısından büyük değer taşır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı