Nazlı Rânâ GÜREL, Ben Gidiyorum Bolu’ya Şairlerin Gözüyle Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 13, Bolu 2015.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli Öğretim Üyesi Nazlı Rânâ GÜREL tarafından hazırlanan “Ben Gidiyorum Bolu’ya. Şairlerin Gözüyle Bolu” adlı eser, hayatlarını Bolu’da sürdüren ve Bolulu diyebileceğimiz şairlerin ya da hayatının bir döneminde yolu Bolu’ya düşmüş ve Bolu ile ilgili kalem oynatmış şairlerin şiirleriyle bunlara ilişkin bazı anekdotlardan oluşmaktadır.

Şiirler ciddi olarak seçilmiş, olaylar birbiriyle ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu haliyle Bolu’nun kültür ve edebiyat tarihini yazacak kimselerin kolay kolay elde edemeyecekleri, mutlaka görmeleri gereken edebî ve kültürel malzemeyi içermektedir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı