Gerede Nüfus Defterleri Cilt I-Cilt II 1840, Hazırlayanlar: Mehmet SÜME, Murat TARHAN, Turan ARAZ, Ali Osman ÇALIK, İbrahim YETİŞ, Binnaz AKSAY, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 14, Bolu 2015.

 

Yerel çalışmaların ana kaynaklarından olan Nüfus Defterleri bölgenin idari, demografik ve iktisadi yapısı, meslek grupları, doğum ve ölüm oranları hakkında bilgi vererek, tarih, edebiyat, sosyoloji ve iktisat alanları için önemli veriler sunarlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÜME başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanan ve 1840 tarihli Gerede Nüfus Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesini içeren bu çalışma, Gerede’nin 19. Yüzyıldaki tarihini, kültürünü, sosyo-ekonomik geçmişini detayları ile ortaya koyan bir kaynak eser niteliğindedir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı