VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu “Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları” (10-12 Ekim 2016, Bolu) Bildiriler Kitabı/ VI. Internatıonal Köroğlu Symposium “Köroğlu and Turkish Epic Heroes” (Bolu, October 10-12 2017) Proceedings Book, Editörler/ Editors: Azize AKTAŞ YASA-Faruk ÖZTÜRK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 16/ AIBU Bolu Folk Culture Research and Application Center Publications:16, Bolu 2016.

 

Üniversitemiz ev sahipliğinde, “Marka Şehir Bolu ve IV. Köroğlu Festivali” çerçevesinde AİBÜ Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bolu Belediyesi ve Bolu Valiliği iş birliği ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu logo desteği ile gerçekleştirilen Sempozyumun bildiriler kitabıdır. “VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu”nun ana teması “Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları” olarak belirlenmiş, Sempozyuma 8 ülkeden (Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak, Rusya, Türkiye) 68 bilim adamı katılmıştır. Bildiri kitabı BAMER yayınları arasında çıkmıştır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2019 Sayfa Başı